Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zaprenumeruj magazyn „Sztuki walki”

Prenumerata to najlepszy sposób na regularne otrzymywanie naszego magazynu. W przypadku prenumeraty, koszty przesyłki pisma pokrywa wydawca.

W celu zamówienia prenumeraty wystarczy w urzędzie pocztowym lub w banku wpłacić na konto wydawcy 40 zł bądź 75 zł (odpowiednio prenumerata pięciu i dziesięciu numerów) i zaznaczyć, od którego numeru chce się otrzymywać „Sztuki walki”. Prosimy o staranne wypełnianie druku przelewu i czytelne podanie swojego imienia, nazwiska i adresu. Przy płatności przelewem bankowym lub przekazem pocztowym można posłużyć się naszym drukiem wpłaty.

Poza tym prenumeratę (za zaliczeniem pocztowym) można zamówić:
- pocztą elektroniczną redakcja@sztukiwalki.com.pl

- faksem (052 37 333 52),

- telefonicznie (052 37 333 52, 052 382 93 11, 0 502 412 238, 0 605 545 700)

Konto bankowe wydawcy:

Espadon Wojciech Gorzelańczyk
38 1140 2017 0000 4802 0581 7053

Druk polecenia przelewu.pdf (506.80 KB)